ארכיון חודשי: אוגוסט 2011

הצהרת פנול מס' ;

אתן לכם רק את שמי, דרגתי ומספרי האישי. אני מודה שבהיותי בן לכוכב לכת אחר, שאולי הנו ואולי אינו כוכב הלכת הספציפי הזה, למעשה אין לי שם, דרגה ומספר אישי, אבל אתן לכם אותם בכל זאת, מתוך כבוד למנהגי המקום.

בתמורה אבקש שתכבדו את מנהגי שלי בכך שמיד לאחר שאעביר את המידע המדובר לידיכם, ולפני כל מגע אחר בינינו, תסיימו באופן מוחלט כל תפקוד ביולוגי שהוא בגופכם.

אני פשוט לא אוהב את הריח.


זהירות

אל תריחו את הוורדים. הוורדים מסוכנים. הם יכולים להריח אתכם בחזרה. זה לא ישפיע על גופכם בשום דרך נראית שהיא. אבל הזהרו בכל זאת.

£