קטגוריה: פרוליקס

פלישה בלתי נמנעת

לא נסבול שום הפרעה. העונש חמור, גם אם המפריע לא ידע שהוא עושה זאת. במהלך שנות ההכנה הארוכות שלנו, במסלול סביב כוכב הלכת שלכם, הפרתם את החוק הזה פעמים רבות, וכאשר פלישתנו תושלם תשלמו על כך ביוקר. אזיקי המוח ומשתיקי הנשמה שלנו יבטיחו זאת.

אבל בינתיים אנחנו, בהיותנו בעלי תרבות ונימוסים, לא מסוגלים להביא את עצמנו להפריע לכם, האנשים העסוקים שם למטה. לא כשאפילו אחד מכם עסוק בעניין כלשהו, קטן ככל שיהיה. דבר כזה פשוט לא יעלה על הדעת – זהו מעשה ברברי שגם הנחות והעלוב שבינינו לא יסכים לו. וכך אנחנו ממתינים.

יום אחד תנוחו, כולכם בבת אחת, ואז נכה בכם.

אני מקווה שהיום ההוא יגיע בקרוב.

£