תגית: פנולים

הצהרת פנול מס׳ !

זו אינה הצהרת פנול.