תגית: תודעה

זרים

21AlienHipster BW sm.jpg

ההוא שמסתתר בפינה הרחוקה שבבית הקפה המקומי שלך, מעמיד פני צמח מקומי, אינו אויבך. כך גם היצור המכאני החשוד היושב מולך, אל השולחן המשותף, מוסווה בקושי באמצעות משקפי קריאה עגולים, סוודר צמרי מפוספס וכמות לא ראויה של שיער פנים. כך גם אני, המלצר הידידותי שהרגע שפך נוזל כלשהו אל חיקך. בכנות, איש מאתנו אינו אויבך. למעשה רק אתה, התופס אותנו ככאלה, הוא כזה.

יש לזכור, עם זאת, שאבחנה זו שלנו אינה קשורה במאומה להיות אבחנתך שקרית, או אולי נכונה.